Nạp tiền/ Rút tiền

Cổng thông tin khách hàng tại GO Markets

Tại GO Markets, khách hàng có thể nạp, rút tiền và chuyển khoản nội bộ từ Cổng thông tin khách hàng. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về các khoản ký gửi, rút tiền và chuyển khoản nội bộ của chúng tôi dưới đây.

Đăng nhập an toàn vào Cổng thông tin khách hàng để nạp, rút tiền hoặc chuyển tiền.

Đang nhập vào Cổng thông tin khách hàng của bạn một cách an toàn

Đang nhập

Phương thức nạp và rút tiền mà chúng tôi hỗ trợ

Bạn có thể mở tài khoản và gửi tiền vào

United States Dollar
United States Dollar USD

Một số điều cần lưu ý

Thanh toán từ bên thứ ba và thanh toán tiền mặt cho GO Markets đều không được chấp nhận.

Xin lưu ý:

  • GO Markets không thu bất kỳ khoản phí gửi tiền nội bộ nào bằng Visa / Mastercard, Skrill, Neteller và Chuyển khoản ngân hàng.
  • Các hình thức rút tiền nhận được trước 1 giờ chiều AEST sẽ được xử lý vào cùng ngày đó. Bất kỳ hình thức nhận được sau thời gian này có thể không được xử lý cho đến ngày làm việc tiếp theo.
  • Tiền chỉ có thể được trả lại vào tài khoản ngân hàng có cùng tên (hoặc chung) với tài khoản GO Markets của bạn do các quy định giao dịch của bên thứ ba.
  • GO Markets không thu bất kỳ khoản phí nội bộ nào khi rút tiền, tuy nhiên, việc rút tiền cho các tổ chức ngân hàng ngoài Úc có thể phải chịu phí ngân hàng từ bất kỳ ngân hàng trung gian nào liên quan đến giao dịch và có thể thu phí từ ngân hàng của bạn. Vui lòng tính các khoản phí này khi rút tiền với số tiền nhỏ.

Bạn đã sẵn sàng mở tài khoản?