Ngoại hối

Giao dịch hơn 50 cặp Ngoại hối với GO Markets

Giao dịch thị trường lớn nhất và thanh khoản nhất thế giới với tài khoản giao dịch tại GO Markets của bạn.

GGO Markets là một trong những nhà môi giới ngoại hối sữ dụng MetaTrader 4 của Úc cung cấp trải nghiệm thị trường Ngoại hối đẳng cấp thế giới, giúp các nhà giao dịch mới và có kỹ năng phát triển các chiến lược giao dịch Ngoại hối để cải thiện kết quả giao dịch của họ.

Với quyền truy cập đầy đủ vào các nền tảng giao dịch Ngoại hối phổ biến nhất MetaTrader 4 và MetaTrader 5, phân tích thị trường tài chính, truy cập giao dịch di động, tín hiệu giao dịch, Expert Advisors (EA), với khả năng thực hiện các quy mô hợp đồng linh hoạt. Thực hành lệnh nhanh chóng và hiệu quả với hơn 50 cặp Forex có sẵn và sử dụng đòn bẩy lên tới 500: 1 *.

Với tài khoản Tiêu chuẩn không có hoa hồng, chủ tài khoản có quyền truy cập vào các hợp đồng FX rất nhỏ, nhỏ và tiêu chuẩn. Tài khoản Plus+ của chúng tôi được thiết kế cho các nhà giao dịch tích cực hơn muốn truy cập vào chênh lệch giá thấp và cơ cấu giá dựa trên hoa hồng minh bạch.

Chúng tôi cũng cung cấp tài khoản thực hành giao dịch Forex trên cả nền tảng MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Dùng thử tài khoản thực hành giao dịch Forex và kiểm tra chiến lược giao dịch của bạn.

Công cụ giao dịch thông minh

Giáo dục

With full access to the most popular Forex trading platforms MetaTrader 4 and MetaTrader 5, analyse financial markets, access mobile trading, trading signals, Expert Advisors (EAs), with the ability to execute flexible contract sizes. Expect quick and efficient execution of your orders, with over 50+ Forex pairs available and utilise leverage up to 500:1.

Already experienced the platform? Why not open a live trading account and start trading with us today?

Experience the benefits of trading forex on the GO Markets MT4 and MT5 platforms:

  • Access to EAs and smart tools
  • 50+ currency pairs
  • Tight and competitive spreads
  • Flexible leverage
  • 24/5 hour trading
  • Commission-free, low-cost dealing.