Pháp lý

GO Markets cung cấp tài liệu pháp lý để khách hàng xem xét trước khi giao dịch Forex, CFD hoặc bất kỳ sản phẩm tài chính nào khác có sẵn.
Vui lòng đảm bảo đọc tất cả các tài liệu pháp lý trước khi mở tài khoản giao dịch trực tiếp với GO Markets.
Khuyến cáo rủi ro Khuyến cáo này được thiết kế để hỗ trợ bạn đưa ra quyết định có căn cứ về việc mở Tài khoản và giao dịch các sản phẩm của chúng tôi.
Chính sách bảo mật Chính sách bảo mật của chúng tôi tiết lộ cách chúng tôi thu thập, sử dụng, giữ, tiết lộ và phổ biến thông tin cá nhân của bạn.
Các điều khoản và điều kiện Đối với tất cả khách hàng của GO Markets. Điều khoản & Điều kiện cung cấp thông tin quan trọng về mối quan hệ của chúng tôi với bạn.

Khuyến cáo chung

Thông tin trong trang web này chỉ mang tính chất hướng đến đại đa số người dùng và có thể chứa lời khuyên không dựa trên mục tiêu cá nhân, tình hình tài chính hoặc nhu cầu của bạn. Do đó, bạn nên xem xét sự tư vấn (nếu có) phù hợp với những mục tiêu, tình hình tài chính và nhu cầu đó như thế nào, trước khi hành động theo lời khuyên của chúng tôi.

Pháp lý

Bạn đã sẵn sàng mở tài khoản?