Thay đổi đòn bẩy

Tỷ lệ đòn bẩy tại GO Markets

Theo mặc định, tất cả các tài khoản khách hàng được thiết lập với tỷ lệ đòn bẩy 100: 1 (1%). Theo số dư tài khoản, khách hàng có thể chọn tỷ lệ giữa 1: 1 (không sử dụng đòn bẩy) đến tối đa 500: 1. Vui lòng xem xét tỷ lệ đòn bẩy nào là phù hợp với nhu cầu của bạn. Điều quan trọng là phải hiểu khái niệm đòn bẩy và cách nó có thể ảnh hưởng đến giao dịch của bạn.

Xin lưu ý:

Một số loại tiền tệ thu hút tỷ lệ ký quỹ cao hơn bất kể đòn bẩy tài khoản của bạn. Một số loại tiền tệ có thể có tỷ lệ đòn bẩy cố định, trong khi các loại tiền tệ khác, có thể yêu cầu gấp năm (5) lần tỷ lệ ký quỹ của một loại tiền tệ chính.

Để tìm hiểu Đòn Bẩy là gì?

Nhấp vào đây

Thay đổi tỷ lệ đòn bẩy

Nếu bạn muốn thay đổi tỷ lệ đòn bẩy tài khoản giao dịch GO Market, hãy đăng nhập vào Cổng thông tin khách hàng và gửi yêu cầu.

Đăng nhập vào Cổng thông tin khách hàng

Bạn đã sãn sàng giao dịch với GO?