Tỷ lệ đòn bẩy của GO Markets

Theo mặc định, tất cả tài khoản khách hàng được thiết lập bằng tỷ lệ đòn bẩy 100: 1 (1%). Theo số dư tài khoản, khách hàng có thể chọn tỷ lệ từ 1: 1 (không có đòn bẩy) đến tối đa 500: 1. Hãy xem xét tỷ lệ đòn bẩy nào phù hợp với nhu cầu của bạn. Điều quan trọng là phải hiểu khái niệm đòn bẩy và cách nó có thể ảnh hưởng đến giao dịch của bạn.

Xin lưu ý:

Một số loại tiền tệ nhất định thu hút tỷ lệ ký quỹ cao hơn bất kể đòn bẩy tài khoản của bạn. Một số loại tiền tệ có thể có tỷ lệ đòn bẩy cố định, trong khi những loại tiền khác (chẳng hạn như tiền tệ ngoại lai), có thể yêu cầu lên đến năm (5) lần tỷ lệ ký quỹ của một loại tiền tệ chính.

 

Bạn muốn thay đổi đòn bẩy của mình?