Nhận Thưởng Tín dụng 30% cho mỗi Giao dịch của bạn

Trong thời gian giới hạn, chúng tôi mang đến chương trình thưởng tín dụng giao dịch có thể chuyển đổi thành tiền, để bạn tận hưởng ưu thế khi giao dịch. Phần thưởng lên đến 7,500 USD!

Tất cả những gì bạn cần là nạp tiền vào tài khoản và đăng ký tham gia chương trình thưởng tín dụng 30%. Bắt đầu giao dịch để đổi phần thưởng thành tiền mặt*.

Chuyển đổi tiền thưởng

Khách hàng mới Khách hàng hiện tại

1. Mở tài khoản giao dịch và đăng ký tham gia

Mở tài khoản giao dịch tại GO Markets và đăng ký thông qua cổng thông tin khách hàng

2. Nạp tiền vào Tài khoản của bạn và nhận Thưởng Tín dụng Giao dịch

Nạp từ USD$500 - $25,000 vào tài khoản giao dịch của bạn và nhận 30% tiền gửi dưới dạng thưởng tín dụng giao dịch

3. Bắt đầu giao dịch và nhận Thưởng được quy đổi ra tiền mặt

Nhận thưởng khi giao dịch FX, Chỉ số và hơn thế:
- USD$2.00 cho mỗi hợp đồng tiêu chuẩn FX và Kim loại
- USD$0.10 cho mỗi hợp đồng tiêu chuẩn Chỉ số và Dầu

Mở tài khoản giao dịch

Đăng ký từ ngày 01/04/2022 - 31/05/2022

1. Đăng ký & Nạp tiền vào tài khoản

Nạp vào tài khoản từ USD$500 - USD$25,000

2. Nhận thưởng Tín dụng Giao dịch

Nhận 30% tiền gửi dưới dạng thưởng tín dụng giao dịch

3. Bắt đầu giao dịch và nhận thưởng

Nhận thưởng khi giao dịch FX, Chỉ số và hơn thế:
- USD$2.00 cho mỗi hợp đồng tiêu chuẩn FX và Kim loại
- USD$0.10 cho mỗi hợp đồng tiêu chuẩn Chỉ số và Dầu

Đăng nhập vào Cổng thông tin Khách hàng

Đăng ký từ ngày 01/04 - 31/05

Phương thức tài trợ

Giao dịch với nhà môi giới giành được nhiều giải thưởng *

Trong năm thứ ba liên tiếp, Investment Trends đã xếp hạng GO Markets số 1 cho Tài liệu / Chương trình Giáo dục! Chúng tôi cũng là nhà môi giới được đánh giá cao nhất trong các lĩnh vực dịch vụ về Giá trị đồng tiền, Chênh lệch, Ý tưởng & Chiến lược Giao dịch và Yêu cầu Ký quỹ!

* Xu hướng Đầu tư Úc Báo cáo Giao dịch Đòn bẩy năm 2021

Tại sao nên giao dịch với GO Markets

Chênh lệch thấp từ 0,0 Pips
Nhà môi giới được điều chỉnh
Quỹ khách hàng được tách biệt
Thực hiện nhanh chóng
Hỗ trợ khách hàng 24/5
Không có phí đặt cọc