Hỗ trợ nhanh chóng

Hỗ trợ nhanh cho GO Markets

Tải xuống và cài đặt ứng dụng hỗ trợ từ xa và nhân viên hỗ trợ của GO Markets có thể hỗ trợ giải đáp thắc mắc của bạn. Tương thích với hầu hết các hệ điều hành.

Cho phép truy cập điều khiển từ xa

  1. Chạy QS Thị trường GO Nhấp đúp vào Ứng dụng ‘TeamViewQS’
  2. Chấp nhận tuyên bố từ chối trách nhiệm Đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm và nhấp vào ‘Chấp nhận’.
  3. Cung cấp ID và Mật khẩu Cung cấp ‘ID TeamViewer’ và ‘Mật khẩu’ của bạn cho Nhân viên hỗ trợ của GO Markets mỗi khi bạn cần trợ giúp.

Team Viewer prompt