Tài khoản chuẩn

Tại sao chọn tài khoản tiêu chuẩn?

Truy cập tất cả các sản phẩm của chúng tôi từ một tài khoản - Tài khoản tiêu chuẩn của GO Markets được dựa trên cơ sở không có hoa hồng và phù hợp cho các nhà giao dịch ở mọi cấp độ.

Hơn 350 sản phẩm giao dịch

Giao dịch nhiều loại sản phẩm từ Forex đến CFD bao gồm Tiền điện tử và Hàng hóa.

Không có hoa hồng

Giao dịch trên chênh lệch giá cạnh tranh - không có hoa hồng

Chênh lệch giá thấp

Truy cập chênh lệch giá từ 1,1 pips được tổng hợp từ hơn 22 nhà cung cấp thanh khoản

Tiền gửi tối thiểu $200

Nhà giao dịch có thể mở Tài khoản tiêu chuẩn với số tiền gửi tối thiểu chỉ 200 đô la Úc.

Mở tài khoản với 9 loại tiền tệ khác nhau

Great British Pound GBP
New Zealand Dollar NZD
United States Dollar USD
Singapore Dollar SGD
Swiss Franc CHF
Canadian Dollar CAD
Hong Kong Dollar HKD
Australian Dollar AUD
Euro EUR

Bắt đầu giao dịch trong 3 bước đơn giản

Thiết lập một tài khoản miễn phí và chỉ mất vài phút

So sánh các loại tài khoản của GO Markets

So sánh

So sánh các loại tài khoản của GO Markets