Giờ giao dịch bị ảnh hưởng bởi ngày lễ

Chúng tôi cung cấp hàng trăm công cụ CFD có thể giao dịch bao gồm ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa. Vui lòng lưu ý các giờ giao dịch sau đây, có thể ảnh hưởng đến thời gian phiên giao tiếp của một số công cụ sau.

Giờ giao dịch bị ảnh hưởng bởi ngày lễ

Chúng tôi cung cấp hàng trăm công cụ CFD có thể giao dịch bao gồm ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa. Vui lòng lưu ý các giờ giao dịch sau đây, có thể ảnh hưởng đến thời gian phiên giao tiếp của một số công cụ sau.

Giờ giao dịch sẽ được điều chỉnh theo bảng dưới đây. Xin lưu ý: Giờ giao dịch thị trường là theo mùa và có thể thay đổi. Vui lòng kiểm tra lại trên trang này thường xuyên để xem xét phiên giao dịch thay đổi theo mùa trước.

Thời gian là GMT + 3.

Last updated June 28th 2022Friday 1st JulyMonday 4th July
JP225NormalClosed at 20:00
HK50ClosedNormal
WS30NormalClosed at 20:00
NDX100NormalClosed at 20:00
US500NormalClosed at 20:00
US2000NormalClosed at 20:00
VIXNormalClosed
NGASNormalClosed at 21:30
USOUSDNormalClosed at 21:30
UKOUSDNormalClosed at 20:30
XAUUSDNormalClosed at 21:30
XAGUSDNormalClosed at 21:30
COPPERNormalClosed at 21:30
US SharesNormalClosed
HK SharesClosedNormal

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ
Cho dù bạn cần liên hệ với chúng tôi vì giờ giao dịch, hỗ trợ nền tảng hoặc một cuộc điều tra chung, đội ngũ thân thiện của chúng tôi ở đây để hỗ trợ. Chúng tôi có một nhóm dịch vụ khách hàng đa ngôn ngữ, có sẵn để hỗ trợ bạn 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần.

Điện thoại
Quốc tế: +1 212 858 9589

E-mail
customers_svg@gomarkets.com