Giờ giao dịch bị ảnh hưởng bởi ngày lễ

Chúng tôi cung cấp hàng trăm công cụ CFD có thể giao dịch bao gồm ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa. Vui lòng lưu ý các giờ giao dịch sau đây, có thể ảnh hưởng đến thời gian phiên giao tiếp của một số công cụ sau.

Giờ giao dịch bị ảnh hưởng bởi ngày lễ

Chúng tôi cung cấp hàng trăm công cụ CFD có thể giao dịch bao gồm ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa. Vui lòng lưu ý các giờ giao dịch sau đây, có thể ảnh hưởng đến thời gian phiên giao tiếp của một số công cụ sau.

Giờ giao dịch sẽ được điều chỉnh theo bảng dưới đây. Xin lưu ý: Giờ giao dịch thị trường là theo mùa và có thể thay đổi. Vui lòng kiểm tra lại trên trang này thường xuyên để xem xét phiên giao dịch thay đổi theo mùa trước.

Thời gian là GMT + 2.

Updated: 9th Dec 2022Friday 23th DecMonday 26th DecTuesday 27th DecWednesday 28th DecFriday 30th DecMonday 2nd JanTuesday 3rd Jan
FXNormal HoursClosedOpens at 00:00Normal HoursNormal HoursClosedOpens at 00:00
ASX200Closes at 07:30ClosedClosedNormal HoursCloses at 07:30ClosedNormal Hours
STOXX50Normal HoursClosedNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
DAX30Normal HoursClosedNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
CAC40Normal HoursClosedNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
FTSE100Closes at 14:50ClosedClosedNormal HoursCloses at 14:50ClosedNormal Hours
JP225Normal HoursClosedNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
WS30Normal HoursClosedNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
US500Normal HoursClosedNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
NDX100Normal HoursClosedNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
US2000Normal HoursClosedNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
VIXNormal HoursClosedNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
USDOLLARNormal HoursClosedNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
ESP35Normal HoursClosedNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
HK50Normal HoursClosedClosedNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
CHINA50Normal HoursClosedNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
NGASNormal HoursClosedNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
XAUUSDNormal HoursClosedNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
XAGUSDNormal HoursClosedNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
USOUSDNormal HoursClosedNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
UKOUSDCloses at 22:00ClosedNormal HoursNormal HoursCloses at 22:00ClosedNormal Hours
COPPER-FNormal HoursClosedNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
WHEAT-FNormal HoursClosedNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
SBEAN-FNormal HoursClosedNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
UST10Y-FNormal HoursClosedNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
UST5Y-FNormal HoursClosedNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
EURBND-FNormal HoursClosedNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
JGB-FNormal HoursClosedNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
UKGB-FCloses at 15:00ClosedClosedNormal HoursCloses at 14:15ClosedNormal Hours
ASX SharesNormal HoursClosedClosedNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
US SharesNormal HoursClosedNormal HoursNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
HK SharesNormal HoursClosedClosedNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
UK SharesCloses at 14:30ClosedClosedNormal HoursCloses at 14:30ClosedNormal Hours
German SharesNormal HoursClosedNormal HoursNormal HoursCloses at 15:15ClosedNormal Hours
CryptoNormal HoursClosedOpens at 00:00Normal HoursNormal HoursClosedOpens at 00:00

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ về giờ giao dịch, nền tảng giao dịch hoặc các yêu cầu chung, đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn. Chúng tôi có đội ngũ chăm sóc khách hàng đa ngôn ngữ, sẵn sàng hỗ trợ bạn 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần.

Điện thoại
Quốc tế: +1 212 858 9589

E-mail
customers_svg@gomarkets.com