Giờ giao dịch bị ảnh hưởng bởi ngày lễ

Chúng tôi cung cấp hàng trăm công cụ CFD có thể giao dịch bao gồm ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa. Vui lòng lưu ý các giờ giao dịch sau đây, có thể ảnh hưởng đến thời gian phiên giao tiếp của một số công cụ sau.

Giờ giao dịch bị ảnh hưởng bởi ngày lễ

Chúng tôi cung cấp hàng trăm công cụ CFD có thể giao dịch bao gồm ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa. Vui lòng lưu ý các giờ giao dịch sau đây, có thể ảnh hưởng đến thời gian phiên giao tiếp của một số công cụ sau.

Giờ giao dịch sẽ được điều chỉnh theo bảng dưới đây. Xin lưu ý: Giờ giao dịch thị trường là theo mùa và có thể thay đổi. Vui lòng kiểm tra lại trên trang này thường xuyên để xem xét phiên giao dịch thay đổi theo mùa trước.

Thời gian là GMT + 3.

Last updated: 30 May 2023Monday 12th of JuneMonday 19th of JuneThursday 22nd of June
ASX200Open at 10:10NormalNormal
HK50NormalNormalClosed
JP225NormalClose at 20:00Normal
WS30NormalClose at 20:00Normal
NDX100NormalClose at 20:00Normal
US500NormalClose at 20:00Normal
US2000NormalClose at 20:00Normal
VIXNormalClosedNormal
NGASNormalClose at 21:30Normal
USOUSDNormalClose at 21:30Normal
UKOUSDNormalClose at 20:30Normal
XAUUSDNormalClose at 21:30Normal
XAGUSDNormalClose at 21:30Normal
COPPER-FNormalClose at 21:30Normal
WHEAT-FNormalClosedNormal
SBEAN-FNormalClosedNormal
UST10Y-FNormalClose at 20:00Normal
UST5Y-FNormalClose at 20:00Normal
AU SharesClosedNormalNormal
US SharesNormalClosedNormal
HK SharesNormalNormalClosed

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ về giờ giao dịch, nền tảng giao dịch hoặc các yêu cầu chung, đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn. Chúng tôi có đội ngũ chăm sóc khách hàng đa ngôn ngữ, sẵn sàng hỗ trợ bạn 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần.

Điện thoại
Quốc tế: +1 212 858 9589

E-mail
customers_svg@gomarkets.com