Finansiering och uttag

Finansiering och uttag

Flexibel kontoning

Vi tillhandahåller en rad kontonfinansiering och kontot uttagsalternativ i flera basvalutor. Deponera direkt och gratis med olika metoder via Klientportal.

Friskrivningsklausul: GO Markets ska inte anta något ansvar eller fordringar för fel eller förseningar vid deponering eller återspegling av medlen i handelskonton på grund av skäl som ligger utanför vår kontroll.

 

Mastercard

Accepterade valutor:
AUD, USD, GBP, EUR, AED, SGD, CAD, CHF, HKD, NZD

OMEDELBAR Bearbetning
NOLL Interna avgifter

Visa

Accepterade valutor:
AUD, USD, GBP, EUR, AED, SGD, CAD, CHF, HKD, NZD

OMEDELBAR Bearbetning
NOLL Interna avgifter

Skrill

Accepterade valutor:
AUD, USD, GBP, EUR, NZD, SGD

OMEDELBAR Bearbetning
NOLL Interna avgifter

Neteller

Accepterade valutor:
AUD, USD, GBP, EUR, SGD

OMEDELBAR Bearbetning
NOLL Interna avgifter

Bank/Wire Transfer

Accepterade valutor:
AUD, USD, GBP, EUR, SGD, NZD, HKD, CAD, CHF

1 – 3 arbetsdagar bearbetning
NOLL Interna avgifter

avgifter och avgifter

Betalningar till och från internationella bankinstitut kan locka mellanliggande överföringsavgifter och/eller konverteringsavgifter från endera parten som är oberoende av GO Markets. Användningen av leverantörer av betalningstjänster (PSP) kan också locka transaktions- och konverteringsavgifter. Vissa kreditkort/banker behandlar finansiering av ditt konto som ett ”kontantförskott”. Avgifter och avgifter kan ändras utan varning. Alla sådana avgifter som beskrivits ovan kommer att vara klientens ansvar.

*GO Markets debiterar inga interna insättningsavgifter med Visa/MasterCard, Skrill, Neteller och Bank Transfer.

Kontouttag

Det är snabbt och enkelt att ta ut medel från ditt handelskonto för GO Markets. För din bekvämlighet skickas uttagningsförfrågningar online via Secure Client Portal. Du kan när som helst ta ut pengar från ditt konto.

För att ta ut pengar, logga in på klientportalen och klicka på ”Drawaly”. Välj din föredragna metod, ange det belopp du vill ta ut och klicka på ”Bekräfta” -knappen. Vi kommer att behandla din begäran om uttag inom en till två arbetsdagar när det är möjligt. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta oss.

avgifter och avgifter

*GO Markets debiterar inga interna avgifter för uttag, men fonduttag till icke-Mauritius bankinstitut kan vara föremål för bankavgifter från alla mellanhandsbanker som är involverade i transaktionen och kan locka en mottagningsavgift från din bank/institution. Vänligen redovisa dessa avgifter när du gör uttag av ett litet belopp.

tillbakadragande bearbetning

Uttagsformulär som mottagits före 7 AM MUT kommer att behandlas samma dag. Eventuella formulär som mottagits efter denna tid får inte behandlas förrän nästa tillgängliga arbetsdag. Alla uttag kommer att behandlas tillbaka till den ursprungliga finansieringskällan, där så är lämpligt. Till exempel görs en insättning via debet/kreditkort och en efterföljande begäran om uttag tas emot, kommer uttaget att behandlas tillbaka till debet-/kreditkortet från vilket medlen initialt deponerades. Observera: Det maximala beloppet som kan dras tillbaka till ett debitering/kreditkort är lika med det belopp som har mottagits från debitering/kreditkort och eventuellt uttagsbelopp som överstiger det deponerade beloppet kommer att överföras till det nominerade bankkontot som hålls i samma namn som ditt handelskonto.

saker att tänka på

Tredjeparts transaktionsföreskrifter

Fonder kan endast returneras till ett bankkonto med samma namn (eller gemensamma) som ditt GO Markets -konto på grund av tredje parts transaktionsregler.

Tredjepartsbetalningar och kontantbetalningar utan disk för att gå marknader är förbjudna.

Börja handla med GO Markets

Redo att börja? öppna ett konto Idag, eller prova en gratis demo .