ดัชนี

ประโยชน์ของดัชนีการซื้อขาย CFDs

  • ได้รับการเปิดเผยต่อกลุ่มของหุ้นในการซื้อขายครั้งเดียว
  • ซื้อขายแลกเปลี่ยนยาวหรือสั้นด้วยการดำเนินการที่รวดเร็ว
  • เข้าถึงการใช้ประโยชน์จากการซื้อขายที่สูงถึง 100: 1
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายนายหน้าเมื่อดัชนีการซื้อขาย
  • เข้าถึงหนึ่งในตลาดที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก